Tin Mới Trong Ngày

iphone cũ
Select Menu

Xã hội

Cộng Đồng

Giới Tính-Tâm sự

Văn hóa - Giải trí

Xã hội

HOT

Góc độc giả

» » » Cách đếm trong tiếng Nhật


Unknown 11:43 0

Xin giới thiệu với các bạn những cách đếm trong tiếng Nhật. Đây là những kiến thức cơ bản nhất cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật. Các bạn hãy tham khảo những cách đếm mà mình liệt kê dưới đây

I) Số

れい,ゼロ:                0 (không) 

いち:                                1 ( một)

に:                                 2 ( hai)

さん:                              3 (ba)

し、よん:                       4 (bốn)

ご:                                 5 (năm)

ろく:                               6 (sáu)

なな:                              7 (bảy)

はち:                              8 (tám)

く、きゅう:                     9 (chín)

じゅう:                          10 (mười)

じゅういち:              11 (mười một)

じゅうに:                  12 (mười hai)

じゅうさん:               13 (mười ba)

じゅうよん:              14 (mười bốn)

じゅうご:                  15 (mười lăm)

じゅうろく:                16 (mười sáu)

じゅうしち:               17 (mười bảy)

じゅうはち:                  18 (mười tám)

じゅうく:                    19 (mười chín)

にじゅう:                   20 (hai mươi)

ひゃく:                     100 (một trăm) 

せん:                       1000 (một nghìn)

いちまん:                10.000 ( một vạn hoặc mười nghìn)

ひゃくまん:              100.000 (trăm vạn)

せんまん:                1.000.000 (ngàn vạn)

いちおく:                  100.000.000 (trăm triệu)

Cách đọc cụ thể và các trường hợp đặc biệt ( in đậm): 

100                  hyaku                  百                             1000                  sen                  千 

200                 ni hyaku              二百                          2000                ni sen               二千

300                san byaku            三百                           3000               san zen            三千

400                yon hyaku            四百                          4000                yon sen             四千

500                go hyaku              五百                          5000                go sen               五千

600                roppyaku              六百                         6000                roku sen            六千

700                nana hyaku            七百                        7000               nana sen              七千

800                hap pyaku             八百                         8000               hassen                八千

900                kjū hyaku             九百                          9000               kjū sen                九千

10 000            ichi man              一万 

20 000            ni man                二万 

30 000            san man               三万 

40 000            yon man               四万 

50 000            go man                 五万 

60 000            roku man              六万 

70 000           nana man              七万 

80 000           hachi man             八万 

90 000           kjū man                九万 

II) Ngày tháng năm :

A) Tháng: thêm gatsu sau các số= tháng tương ứng

tháng 1                  ichigatsu                     いちがつ                        一月

tháng 2                  nigatsu                          にがつ                           二月

tháng 3                  sangatsu                     さんがつ                          三月

tháng 4                  shigatsu*                       しがつ                             四月

tháng 5                  gogatsu                         ごがつ                            五月

tháng 6                  rokugatsu                     ろくがつ                           六月

tháng 7                 shichigatsu*                  しちがつ                           七月

tháng 8                 hachigatsu                     はちがつ                         八月

tháng 9                 kugatsu*                       くがつ                               九月

tháng 10               jūgatsu                          じゅうがつ                        十月

tháng 11               jūichigatsu                  じゅういちがつ                   十一月

tháng 12               jūnigatsu                      じゅうにがつ                     十二月

B) Ngày trong tuần: 

Tuần                            shû                                しゅう                         週 

Ngày trong tuần           yôbi                              ようび                             曜日 

thứ hai                     getsuyôbi                       げつようび                   月曜日 

月 = nguyệt, trăng

thứ ba                       kayôbi                            かようび                     火曜日 

火 = hỏa, lửa

thứ tư                       suiyôbi                          すいようび                       水曜日 

水 = thủy, nước

thứ năm                    mokuyôbi                         もくようび                       木曜日 

木 = thảo, cây

thứ sáu                     kin'yôbi                           きんようび                       金曜日 

金 = kim, vàng

thứ bảy                     doyôbi                              どようび                         土曜日 

土 = thổ = đất

chủ nhật                    nichiyôbi                          にちようび                       日曜日 

日 = nhật = mặt trời

C) Ngày trong tháng:

1                         tsuitachi                    ついたち                          一日

2                         futsuka                      ふつか                            二日

3                          mikka                        みっか                            三日

4                         yokka                       よっか                      四日

5                         itsuka                         いつか                      五日
6                         muika                         むいか                      六日

7                        nanoka                        なのか                   七日

8                         yôka                           ようか                       八日

9                        kokonoka                   ここのか                    九日

10                        tôka                          とおか                       十日

11                       jûichinichi               じゅういちにち               十一日

12                       jûninichi                   じゅうににち              十二日

13                      jûsannichi                じゅうさんにち               十三日

14                      jûyokka                  じゅうよっか            十四日

15                      jûgonichi                 じゅうごにち                十五日
16                      jûrokunichi              じゅうろくにち             十六日
17                      jûshichinichi                 じゅうしちにち             十七日

18                      jûhachinichi                 じゅうはちにち            十八日
  
19                     jûkunichi                       じゅうくにち             十九日

20                     hatsuka                        はつか                         二十日

21                    nijûichinichi                 にじゅういちにち          二十一日

22                    nijûninichi                    にじゅうににち          二十二日

23                    nijûsannichi                 にじゅうさんにち           二十三日
  
24                    nijûyokka                    にじゅうよっか          二十四日

25                    nijûgonichi                  にじゅうごにち         二十五日

26                    nijûrokunichi                にじゅうろくにち          二十六日
   
27                   nijûshichinichi               にじゅうしちにち            二十七日

28                   nijûhachinichi              にじゅうはちにち         二十八日

29                   nijûkunichi                    にじゅうくにち           二十九日

30                   sanjûnichi                      さんじゅうにち                三十日
  
31                   sanjûichinichi               さんじゅういちにち        三十一日
  
D: Năm

Năm                           toshi                     とし、ねん                              年

năm nay                    kotoshi                   ことし                                    今年
năm qua                      kyonen                 きょねん                              去年

năm tới                         rainen                   らいねん                             来年

năm1                           ichinen                   いちねん                           一年

năm 2                            ninen                     にねん                               二年

năm 3                           sannen                   さんねん                            三年

năm 4                            yonen                   よねん                                 四年

năm 5                            gonen                     ごねん                                   五年

năm 6                           rokunen                ろくねん                                  六年

năm 7                          shichinen                しちねん                              七年
    
năm 8                           hachinen                はちねん                             八年

năm 9                            kyûnen                   きゅうねん                          九年

năm 10                          jûnen                     じゅうねん                          十年

năm 100                        hyakunen              ひゃくねん                           百年

năm 1000                       sennen                  せんねん                                千年

năm 2000                     nisennen                にせんねん                         二千年
  
năm 2006                   nisenrokunen         にせんろくねん                  二千六年
  Truy cập duhochoangkim.com để biết thêm nhiều điều bổ ích

«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào

Leave a Reply

Nhà tài trợ

iphone cũ